Teaching And NonTeaching

Teaching Staff

S.NO NAME OF THE LECTURER
1 K Shahida Begum
2 S Ayesha Banu
3 G Lakshimi Devi
4 Dr.R Arundathi
5 S.V.N Sathya Vani
6 K Srinivasullu
7 P Chandrakala
8 G Venu Gopal
9 K Sarala
10 C Kesavaiah
11 A Suresh Babu
12 T Aruna
13 Y Narendra Reddy
14 S Masoon
15 V Hima Bindu
16 B. Swathi
17 HR Divya sree
18 G Harshitha
19 U Ashwini
20 P Umesh
21 P Natasehkar
22 V. Subhashini
23 M Prabhakar
24 Y Sudarshana Chowdary
25 K Md Rafi
26 G Srinivasa Rao
27 G Nagaraju
28 V Varsha Reddy
29 K Sarada
30 V Venkat Kumar
31 Dr M Venkatesulu
32 P Srinivasulu Naidu
33 R Shadik Basha
34 Y Suguna


NonTeaching Staff

S.NO NAME OF THE EMPLOYEE
1 K Chakradhar
2 K Narashimha Reddy
3 B. Nagabhushan Reddy
4 K Usman
6 G Subramanyam
7 N Ramesh Babu
8 S Ramesh Babu
9 S Vaheeda
10 Y Sreeramulu
11 M Ramanji